01.06.2019r Magiczny Dzień Dziecka w MCK w Skoczowie

Dzień Dziecka jak co roku bardzo magiczny

Spotkanie z iluzjonistą podkreśliło magię tego niezwykłego dnia.

Wspaniała publiczność w MCK "Integrator" - profil Miejskiego Centrum Kultury w

Skoczowie oczarowana ,

dziękujemy za tak gorące przyjęcie naszej magii

zarówno przez najmłodszych widzów jak i ich rodziców,

wszak dzieckiem w głębi duszy pozostaje się całe życie

Komentarze niedostępne.